Algemene praktijkinformatie

Gedeconventioneerd

Naam: Annelies Muller

Beroepstitel: Tandarts-specialist in de orthodontie

Rizivnummer: 3-08062-10-007


Maatschappelijke zetel en praktijkadres:
BV Ortho Deinze 
Guido Gezellelaan 90
 – 9800 Deinze
 – 09/328.14.15

Ondernemingsnummer: BE 0557.9293.50
Website: https://www.orthodontie-deinze.be

Email: orthodontie.deinze@gmail.com
(Deze is enkel en alleen voor het versturen van administratieve gegevens, geen medische)

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AMMA Polisnummer: 1994343
Erkende beroepsvereniging waarbij uw Tandarts-specialist in de Orthodontie is aangesloten:

  • BUOS (Belgian Union of Orthodontist Specialists)
  • BBNO (Belgische Beroepsvereniging voor Nederlandstalige Orthodontisten)
  • VVT (Vlaamse Vereniging voor Tandartsen)
    Bevoegde toezichthoudende autoriteiten
  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Exploitatievergunning: CLD-0301867 – (tot 17/03/2037)

Honorariumtransparantie
In deze praktijk worden exclusieve orthodontie behandelingen voorgesteld, al dan niet in een multi-disciplinair kader. Kostenramingen worden steeds voor aanvang van elke behandeling en bij het bespreken van het behandelplan uiteengezet. Iedere behandeling is anders en volledig op jouw maat. De kostprijs varieert dus afhankelijk van de behandeling.

GDPR en Privacy
In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw orthodontist worden uitgewisseld.

Ortho Deinze

Annelies Muller
Guido Gezellelaan 90
9800 Deinze
T. 09 328 14 15

orthodontie.deinze@gmail.com

Ma, Woe en Vrij: van 8 • 12 uur en 13 • 15 uur
Di: van 8 • 11 uur
Do: 8 • 12 uur

Ortho Aalter

Henk Devreese
Aard 9 Bus B0
9880 Aalter
T. 09 328 61 57

orthodontie-aalter.be